ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไมถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง ไม่มีรถประจำทางครับ มีก็มีแค่สายเดียว คือ 62 และก็รอนาน...มาก มีแต่รถสองแถวที่ขับเร็วมากๆและเบียดเสียดแน่นทั้งคัน อยากทรายว่าทำไมๆๆๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)