ต.41

เขตการเดินรถ: 
8
ต้นทาง: 
หมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปี
ปลายทาง: 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากหมู่บ้าน่รัตนโกสินทร์ 200 ปี ไปตามถนนรังสิต-ปทุมธานี แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน ถนนวิภาวดีรังสิต แยกซ้ายไปตามถนนรัชดาภิเษก แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว จนสุดเส้นทางที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ ไปตามถนนลาดพร้าว แยกขวาไปตามถนนรัชดาภิเษก ไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่หมู่บ้าน่รัตนโกสินทร์ 200 ปี