ต.40

เขตการเดินรถ: 
1
ต้นทาง: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปลายทาง: 
ห้างสรรพสิินค้าน้อมจิต
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปตามถนนพหลโยธิน ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกขวาไปตามถนนรามอินทรา แยกขวาไปตามถนนนวมินทร์ (ถ.สุขาภิบาล 1) แยกขวาไปตามถนนลาดพร้าว จนสุดเส้นทางที่ห้างสรรพสินค้าน้อมจิตต์
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าน้อมจิตต์ แยกซ้ายไปตามถนนลาดพร้าว แยกซ้ายไปตามถนนนวมินทร์ (ถ.สุขาภิบาล 1) แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์