ต.4

เขตการเดินรถ: 
6
ต้นทาง: 
เชิงสะพานสนเด็จพระปิ่นเกล้า
ปลายทาง: 
หมู่บ้านบ้านหรรษา
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราช-ชนนี แยกซ้ายไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 338 (ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) แยกซ้ายไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 2 แยกขวาไปตามถนนเพชรเกษม จนสุดเส้นทางบริเวณ หมู่บ้านหรรษา
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจากหมู่บ้านหรรษา ไปตามถนนเพชรเกษม แยกซ้ายไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 2 แยกขวาไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 338 (ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า