ต.39

เขตการเดินรถ: 
2
ต้นทาง: 
มีนบุรี
ปลายทาง: 
รังสิต
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากมีนบุรี (บริเวณตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ถนนรามอินทรา ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกขวาไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเส้นทางที่รังสิต
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจากรังสิต ไปตามถนนพหลโยธิน ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกซ้ายไปตามถนนรามอินทรา แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (บริเวณตลาดสด)