ต.38

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงค์วาน
ปลายทาง: 
หมูบ้านบัวทอง4
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ไปตามถนนงามวงศ์วาน ถนนรัตนาธิเบศร์ แยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท (รพช.หมายเลข นบ.3001) จนสุดเส้นทางที่หมู่บ้านบัวทอง 4
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจากหมู่บ้านบัวทอง 4 ไปตามทางหลวงชนบท (รพช.หมายเลข นบ.3001) แยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน