ต.37

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
สวนจตุจักร
ปลายทาง: 
อำเภอบางบัวทอง
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจาก สวนจตุจักร ไปตามถนนกำแพงเพชร 3 แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน แยกซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน ถนนรัตนาธิเบศร์ แยกขวาไปตามถนนบางกรวย - ไทรน้อย จนสุดเส้นทางที่ อำเภอบางบัวทอง ** (A) ช่วงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว - หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ เริ่มต้นจาก บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ไปตามถนนพหลโยธิน แยกซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน ถนนรัตนาธิเบศร์ แยกขวาไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) จนสุดเส้นทางที่บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ** (B) ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 แยกขวาไปตามถนนกำแพงเพชร แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 6 แยกขวาไปตามถนนประดิพัทธ์ แยกขวาไปตามถนนเตชะวะณิช ถนนประชาชื่น แยกซ้ายไปตามถนนงามวงศ์วาน ถนนรัตนาธิเบศร์ แยกขวาไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) จนสุดเส้นทางที่บริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจาก อำเภอบางบัวทอง ไปตามถนนบางกรวย - ไทรน้อย แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ สวนจตุจักร ** (A) ช่วงห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว - หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ เริ่มต้นจาก หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ ไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่บริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว ** (B) ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - หมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ เริ่มต้นจากบริเวณหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์ แยกซ้ายไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) แยกซ้ายไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนงามวงศ์วาน แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)