ต.34

เขตการเดินรถ: 
6
ต้นทาง: 
คลองสาน
ปลายทาง: 
หมู่บ้านหรรษา
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจาก คลองสาน ไปตามถนนลาดหญ้า ถึงวงเวียนใหญ่ ไปตามถนนอินทรพิทักษ์ ถนนเพชรเกษม จนสุดเส้นทางที่ หมู่บ้านหรรษา
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจาก หมู่บ้านหรรษา ไปตามถนนเพชรเกษม แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ คลองสาน