ต.32

เขตการเดินรถ: 
8
ต้นทาง: 
รามอิทรา(ซอยนวลจันทร์)
ปลายทาง: 
สีลม(ทางด่วน)
ประเภทการวิ่ง: 
ทางด่วน
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจาก รามอินทรา (บริเวณปากซอยนวลจีนทร์) ไปตามถนนนวลจันทร์ แยกซ้ายไปตามถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ถนนเลียบใต้ทางด่วนสายรามอินทรา - อาจณรงค์) ขึ้นทางด่วนที่ด่านโยธินพัฒนา ไปตามทางด่วนรามอินทรา - อาจณรงค์ และทางด่วนขั้นที่ 2 ลงทางด่วนที่ถนนสีลม จนสุดเส้นทางที่ สีลม **(A) ช่วงรามอินทรา 40 - ประตูน้ำ (ทางด่วน) เริ่มต้นจากบริเวณรามอินทรา 40 (ซอยนวลจันทร์) ไปตามถนนรามอินทรา ขึ้นทางด่วนที่ด่านรามอินทรา ไปตามทางด่วนรามอินทรา - อาจณรงค์ ไปลงทางด่วนที่ด่านพระราม 9 ไปตามถนนเอกมัย แยกขวาไปตามถนนเพชรบุรี จนสุดเส้นทางที่บริเวณประตูน้ำ
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจาก สีลม ไปตามถนนสีลม แยกซ้ายไปตามถนนเลียบใต้ทางด่วนขั้นที่ 2 แยกซ้ายไปตามถนนสุรวงศ์ ขึ้นทางด่วนที่ด่านสุรวงศ์ ไปตามทางด่วนขั้นที่ 2 และทางด่วนสายรามอินทรา - อาจณรงค์ ไปลงทางด่วนที่ด่านโยธินพัฒนา แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ รามอินทรา (บริเวณปากซอยนวลจีนทร์) **(A) ช่วงรามอินทรา 40 - ประตูน้ำ (ทางด่วน) เริ่มต้นจากบริเวณประตูน้ำ ไปตามถนนเพชรบุรี ขึ้นทางด่วนที่ด่านพระราม 9 ไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ รามอินทรา 40 (ซอยนวลจันทร์)