ต.31

เขตการเดินรถ: 
3
ต้นทาง: 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร(สายใต้)
ปลายทาง: 
บางนา(ทางด่วน)
ประเภทการวิ่ง: 
ทางด่วน
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้ ไปตามถนนพระบรมราชชนนี ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ไปตามถนนราชดำเนินกลาง ถนนหลานหลวง ขึ้นทางด่วนที่ด่านยมราช ไปตามทางด่วนขั้นที่ 2 และขั้นที่ 1 ลงทางด่วนที่ด่านสุขุมวิท 62 แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท จนสุดเส้นทางที่ บางนา
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจาก บริเวณบางนา ไปตามถนนสุขุมวิท แยกซ้ายไปตามถนนสุขุมวิท 62 ขึ้นทางด่วนที่ด่าน สุขุมวิท 62 ไปตามทางด่วนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ลงทางด่วนที่ด่านยมราช แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารสายใต้