ต.30

เขตการเดินรถ: 
8
ต้นทาง: 
สถานีขนส่งผู้โดยสายกรุงเทพ(จตุจักร)
ปลายทาง: 
บางนาทางด่วน(ทางด่วน)
ประเภทการวิ่ง: 
ทางด่วน
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจาก สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 แยกซ้ายไปตามถนนกำแพงเพชร แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต ขึ้นทางด่วนที่ด่านดินแดง ลงทางด่วนที่ด่านสุขุมวิท 62 แยกขวาไปตามถนนสุขุมวิท จนสุดเส้นทางที่บริเวณบางนา ** ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - บางนา (ทางด่วน ถ.กำแพงเพชร 2) เริ่มต้นจาก บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 ขึ้นทางด่วนที่ด่านบางซื่อ ไปตามทางด่วน ลงทางด่วนที่ด่านบางนา จนสุดเส้นทางที่บริเวณบางนา
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจาก บริเวณบางนา ไปตามถนนสุขุมวิท แยกซ้ายขึ้นทางด่วนที่ด่านสุขุมวิท 62 ไปตามทางด่วน ลงทางด่วนที่ด่านดินแดง แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ** ช่วงสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) - บางนา (ทางด่วน ถ.กำแพงเพชร 2) เริ่มต้นจาก บริเวณบางนา ตรงไปตามถนนสรรพาวุธ แยกขวาขึ้นทางด่วนที่ด่านบางนา ไปตามทางด่วน ลงทางด่วนที่ด่านบางซื่อ ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 จนสุดเส้นทางที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)