ต.3

เขตการเดินรถ: 
6
ต้นทาง: 
ห้างสรรพสินค้าปิ้นเกล้า
ปลายทาง: 
หมู่บ้านสินสมบูรณ์
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากบริเวณห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แยกซ้ายไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 338 (ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) แยกซ้ายไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4 จนสุนเส้นทางที่หมู่บ้านสินสมบูรณ์
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจากหมู่บ้านสินสมบูรณ์ ไปตามถนนพุทธมณฑลสาย 4 แยกขวาไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 338 (ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า