ต.29

เขตการเดินรถ: 
5
ต้นทาง: 
สวนลุมพินี
ปลายทาง: 
บางปะแก้ว(ทางด่วน)
ประเภทการวิ่ง: 
ทางด่วน
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจาก บริเวณสวนลุมพินี ไปตามถนนราชดำริ ตรงไปตามถนนสีลม แยกซ้ายไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แยกขวาไปตามถนนสาธร แยกซ้ายขึ้นทางด่วนที่ด่านสาธร ไปตามทางด่วนขั้นที่ 2 ลงทางด่วนที่ด่านสุขสวัสดิ์ แยกซ้ายไปตามถนนสุขสวัสดิ์ จนสุดเส้นทางที่บริเวณบางปะแก้ว
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจาก บริเวณบางปะแก้ว ไปตามถนนสุขสวัสดิ์ ขึ้นทางด่วนที่ด่านสุขสวัสดิ์ ไปตามทางด่วนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ลงทางด่วนที่ด่านสาธร ไปตามถนนสาธร แยกซ้ายไปตามถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แยกขวาไปตามถนนสีลม แยกขวาไปตามถนนพระราม 4 แยกซ้ายไปตามถนนวิทยุ แยกซ้ายไปตามถนนสารสิน แยกซ้ายไปตามถนนราชดำริ จนสุดเส้นทางที่ บริเวณสวนลุมพินี