ต.27

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
มาบุญครอง
ปลายทาง: 
ปากเกร็ด(ทางด่วน)
ประเภทการวิ่ง: 
ทางด่วน
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจาก ศูนย์การค้ามาบุญครอง ไปตามถนนพญาไท แยกซ้ายไปตามถนนพระราม 4 ขึ้นท่างด่วนที่ด่านพระราม 4 ไปตามทางด่วนขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ไปลงทางด่วนที่ด่านแจ้งวัฒนะ แยกซ้ายไปตามถนนแจ้งวัฒนะ จนสุดเส้นทางที่ท่าน้ำปากเกร็ด
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจาก ท่าน้ำปากเกร็ด ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ ขึ้นท่างด่วนที่ด่านแจ้งวัฒนะ ลงทางด่วนที่ด่านพระราม 4 แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ ศูนย์การค้ามาบุญครอง