ต.26

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
ถนนพระราม9(แยก อสมท.)
ปลายทาง: 
ปากเกร็ด(ทางด่วน)
ประเภทการวิ่ง: 
ทางด่วน
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจาก ถนนพระราม 9 (แยก อสมท.) ขึ้นทางด่วนที่ด่านพระราม 9 ไปตามทางด่วนขั้นที่ 2 ลงทางด่วนที่ด่านแจ้งวัฒนะ แยกซ้ายไปตามถนนแจ้งวัฒนะ จนสุดเส้นทางที่ ท่าน้ำปากเกร็ด ** ช่วงห้างสรรพสินค้าบางลำภู (งามวงศ์วาน - อโศก (ทางด่วน) จากห้างสรรพสินต้าบางลำภู (งามวงศ์วาน) ไปทางด่วนอโศก (พระราม 9) เริ่มต้นจาก ห้างสรรพสินต้าบางลำภู (งามวงศ์วาน) ไปตามถนนงามวงศ์วาน แยกซ้ายขึ้นทางด่วนที่ด่านงามวงศ์วาน ไปตามทางด่วนขั้นที่ 2 ลงทางด่วนที่ด่านพระราม 9 ไปตามถนนพระราม 9 จนสุดเส้นทางที่ ใต้ทางด่วนอโศก
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจาก ท่าน้ำปากเกร็ด ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ ขึ้นทางด่วนที่ด่านแจ้งวัฒนะ ไปตามทางด่วนขั้นที่ 2 ลงทางด่วนที่ถนนพระราม 9 จนสุดเส้นทางที่ ถนนพระราม 9 (แยก อสมท.) ** ช่วงห้างสรรพสินค้าบางลำภู (งามวงศ์วาน - อโศก (ทางด่วน) จากทางด่วนอโศก (พระราม 9) ไปห้างสรรพสินต้าบางลำภู (งามวงศ์วาน) เริ่มต้นจาก ใต้ทางด่วนอโศก (พระราม 9) ไปตามถนนพระราม 9 ขึ้นทางด่วนที่ด่านพระราม 9 ไปตามทางด่วนขั้นที่ 2 ลงทางด่วนที่ด่านงามวงศ์วาน ไปตามถนนงามวงศ์วาน จนสุดเส้นทางที่ ห้างสรรพสินต้าบางลำภู (งามวงศ์วาน)