ต.21

เขตการเดินรถ: 
2
ต้นทาง: 
มีนบุรี
ปลายทาง: 
หนองจอก
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากมีนบุรี (ตลาดสด) ไปตามถนนสีหบุรานุกิจ แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ จนสุดเส้นทางที่ตลาดหนองจอก ** ช่วงรามคำแหง - หนองจอก เริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปตามถนนรามคำแหง แยกซ้ายไปตามถนนใต้ทางต่างระดับบางชัน แยกขวาไปตามถนนเสรีไทย ถนนสีหบุรานุกิจ แยกซ้ายไปตามถนน ร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยกซ้ายไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ จนสุดเส้นทางที่ตลาดหนองจอก
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจากตลาดหนองจอก ไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ แยก ซ้ายไปตามถนนรามคำแหง (ถนนสุขาภิบาล 3) แยกขวาไปตามถนนร่มเกล้า แยกซ้ายไปตามถนนสีหบุรานุกิจ จนสุดเส้นทางที่มีนบุรี (ตลาดสด) ** ช่วงรามคำแหง - หนองจอก เริ่มต้นจกาบริเวณตลาดหนองจอก ไปตามถนนเชื่อมสัมพันธ์ แยกขวาไปตามถนนสุวินทวงศ์ ถนนร่มเกล้า แยกขวาไปตามถนนสีหบุรานุกิจ ผ่านตลาดมีนบุรี แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง