ต.2

เขตการเดินรถ: 
6
ต้นทาง: 
ห้างสรรพสินค้าปิ้นเกล้า
ปลายทาง: 
หมู่บ้านร่วมเกื้อ
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แยกซ้ายไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข 338 (ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี) แยกซ้ายไปตามถนนพุทธมณฑล สาย 4 จนสุดเส้นทางที่หมู่บ้านร่วมเกื้อ
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจากหมู่บ้านร่วมเกื้อ ไปตามถนนพุทธมณฑล สาย 4 แยกขวาไปตามทางหลวงพิเศษ หมายเลข 338 (ถ.ปิ่นเกล้า - นครชัยศรี) แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่ห้ามสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้า