ต.14

เขตการเดินรถ: 
1
ต้นทาง: 
ห้สงสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
ปลายทาง: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอร์แลนด์ ไปตามถนนรามอินทรา ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน จนสุดเส้นทางที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปตามถนนพหลโยธิน ถึงอนุสาวรีย์หลักสี่ แยกขวาไปตามถนนรามอินทรา จนสุดเส้นทางที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอร์แลนด์