ต.10

เขตการเดินรถ: 
7
ต้นทาง: 
สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ(หมอชิต2)
ปลายทาง: 
ปากเกร็ด
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถตู้ปรับอากาศ)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
06:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ (หมอชิด 2) ไปตามถนนกำแพงเพชร 2 แยกซ้ายไปตามถนนกำแพงเพชร 1 แยกซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน แยกซ้ายไปตาม ถนนวิภาวดีรังสิต แยกซ้ายไปตามถนนแจ้งวัฒนะ จนสุดเส้นทางที่ท่าน้ำปากเกร็ด
เที่ยวกลับ: 
เริ่มต้นจากท่าน้ำปากเกร็ด ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ แยกขวาไปตามถนนวิภาวดีรังสิต แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนสุดเส้นทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารสายเหนือ (หมอชิด 2)