ต้องปรัปรุง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 140 141 142 ไม่รับผู้โดยสารหรอคะ ขับรถก็เร็ว และวิ่งขวาทุกคัน สังเกตมาหลายคันแล้ว คือถ้าไม่มีคนลงคือไม่จอดหรอ คืออะไร โมโหมาก ควรปรับปรุงอย่างมาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ