ต้องการไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขตดุสิต ค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ถ้าเริ่มจากอนุเสาวรีย์ สามารถขึ้นสายไหนได้บ้างค่ะ