ต้องการให้เพิ่มเที่ยวรถ สาย 66

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากผู้ใช้บริการสาย66 เป็นจำนวนมาก ผู้ใช้บริการจากศูนย์ราชการ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารถกว่าจะมา ช้เวลาเกือบชั่วโมง มีคนแก่ ราชการ ผู้มาติดต่อจำนวนมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)