ต้องการแสดงความขอบคุณกระเป๋ารถเมล์ สาย111-จากใจคนพิการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมอยากขอแสดงความขอบคุณ คุณ นฤมล มั่งมี กระเป๋ารถเมลล์สาย111 ที่บริการเก็บเงินจากผมซึ่งเป็นคนพิการ ด้วยความจริงใจด้วยความเห็นอกเห็นใจโดยไม่มีท่าทีรำคาญเลยแต่อย่างใด ขอเป็นกำลังใจให้พนักงานที่มีใจรักการบริการและสู้กับปัญหาที่เกิดขี้นแบบนี้ต่อไป -จากใจคนที่พิการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป