ต้องการวิธีตรวจจำนวนเงินในบัตรเติมเงินโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีวิธีไหนบ้างครับ ที่จะตรวจเงินในบัตรเติมเงินโดยสาร เพราะใช่จ่ายเวลาโดยสาร คนเก็บเงินไม่ค่อยแจ้งยอดคงเหลือในบัตร