ต้องการรถเมล์ให้บริการเส้นทางโทรลเวย์แก่ชาวสะพานใหม่ด้วยค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ต้องการให้ ทางขสมก. เพิ่มการจัดรถ สาย39,หรือ503 หรือ34. ให้บริการช่วงเช้าโดยใช้เส้นทางโทรลเวย์หลักสี่-บีทีเอสจตุจักร(แบบสาย510)บ้าง   เนื่องจากช่วงเช้ามีผู้โดยสารจำนวนมากที่จำเป็นต้องไปพึ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่งวินรถตู้  ซึ่งรถตู้จะวิ่งรับส่งสะพานใหม่ถึงจตุจักร โดยใช้เส้นทางโทรลเวย์. จึงที่นิยมใช้บริการเพราะเร็วกว่าจะใช้บริการรถเมล์ตามเส้นทางพหลโยธิน. ซึ่งกำลังก่อสร้างรถไฟฟ้า. ทำให้รถติดขัดมาก และใช้เวลานานกว่าจะผ่านแยกรัชโยธิน และห้าแยกลาดพร้าวได้.  ดังนั้น.ช่วงเช้าของวันทำงาน.   จึงมีผู้โดยสารมารอคิวขึ้นรถตู้จำนวนมาก. ตั้งแต่เวลา6.30น.  ก้อต้องรอคิวกันแล้วอย่างน้อยๆ ครึ่งชั่วโมง -1ชม. เนื่องจาก ไม่่่่่่่่่่่มีทางเลือกในการใช้บริการ จึงขอส่งข้อเสนอแนะมาทางขสมก. ให้ช่วยบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วนให้แก่ผู้โดยสารด้วยค่ะ ต้องการให้ ทางขสมก. เพิ่มการจัดรถ สาย39,หรือ503 หรือ34. ให้บริการช่วงเช้าโดยใช้เส้นทางโทรลเวย์หลักสี่-บีทีเอสจตุจักร(แบบสาย510)บ้าง   เนื่องจากช่วงเช้ามีผู้โดยสารจำนวนมากที่จำเป็นต้องไปพึ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่งวินรถตู้  ซึ่งรถตู้จะวิ่งรับส่งสะพานใหม่ถึงจตุจักร โดยใช้เส้นทางโทรลเวย์. จึงที่นิยมใช้บริการเพราะเร็วกว่าจะใช้บริการรถเมล์ตามเส้นทางพหลโยธิน. ซึ่งกำลังก่อสร้างรถไฟฟ้า. ทำให้รถติดขัดมาก และใช้เวลานานกว่าจะผ่านแยกรัชโยธิน และห้าแยกลาดพร้าวได้.  ดังนั้น.ช่วงเช้าของวันทำงาน.   จึงมีผู้โดยสารมารอคิวขึ้นรถตู้จำนวนมาก. ตั้งแต่เวลา6.30น.  ก้อต้องรอคิวกันแล้วอย่างน้อยๆ ครึ่งชั่วโมง -1ชม. เนื่องจาก ไม่่่่่่่่่่่มีทางเลือกในการใช้บริการ จึงขอส่งข้อเสนอแนะมาทางขสมก. ให้ช่วยบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วนให้แก่ผู้โดยสารด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทางดั่งกล่าว พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอบคุณที่ใช้บริการ