ต้องการรถปอ8 เดือดร้อนมากๆครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พอไม่มีรถปอ8ทำให้เดินทางไม่สะดวกครับ ผมไม่สามารถนั่งรถไปทำงานได้ครับ

เรียนผู้ใช้บริการ การนำรถวิ่งให้บริการในเส้นทางดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตสัมปทานเส้นทางเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก ขสมก.เป็นเพียงผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางรายหนึ่งเท่านั้น จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)