ต้องการทราบเส้นทางการเดินทาง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ต้องการสอบถามเส้นทางการเดินทางไปโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เริ่มจากสำโรงคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 142 ลงวัดสนกิโล9 ต่อสาย 20 ที่ติดป้ายไปท่าน้ำพระสมุทรเจดีย์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ