ต้นทางรถไปสนามบิน S1 และ A4

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ต้นทางรถจอดที่ไหน เคยรอที่ป้ายแถวศึกษาภัณฑ์ รอนานเป็นชั่วโมง ไม่มีรถผ่านมาเลย

เรียนผู้ใช้บริการ สามารถใช้บริการสาย A4 ป้ายหน้าศึกษาภัณฑ์ได้ สาย A4 มีรถให้บริการทั้งหมด 6 คัน ปล่อยคันละครึ่งชั่วโมงหรือคันละ 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการจราจร ติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ