ต่างด้าวขึ้นรถเมล์เสียมารยาท

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นมาตัวเหม็นแ่ทำหน้ารังเกียจใส่คนไทย กินม่ะม่วงบนรถ พูดจาเสียงดัง และนั่งขัตมาท รบกวนผู้โดยสารท่านอื่น ควรแก้ไขยังไงเพื่อไม่ให้สาธารณสมบัติเราเสื่อมโทรมไปมากกว่านี้ ควรมีข้อระเบียบและข้อบังคับดีมั้ยก่อนที่จะแย่ไปมากกว่านี้ สาย145จากหมอชิตช่วงเวลาประมาณ15.00น