ต่อสัญญาเช่าบริการระบบสื่อสารความเร็วสุง FTTX จำนวน 27 จุด

วันที่ประกาศ: 
13/06/2562
วันที่อนุมัติแผน: 
13/06/2562