ตุ๊ด กระเป๋ารถเบอร์ 180 ตะโกนว่ารำคาญขี้เกียจถามว่าด่วนหรือไม่ด่วน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตุ๊ด กระเป๋ารถเบอร์ 180 ตะโกนว่ารำคาญขี้เกียจถามว่าด่วนหรือไม่ด่วน วันที่ 10 /9 /2561 หน้าเซ็นทรัลพระรามสาม เพิ่งออกจากอู่ ประมาณก่อน 3โมง นิดหน่อย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้องค์การ ปรับปรุงการให้บริการโดยเรียกพนักงานสาย 180 มาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนกรณีเช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ