ติ รถสาย141

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่เข้าใจว่า รถ ปอ.สาย141 ทำไมถึงมีน้อยมาก ไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้า หรือช่วงเย้น เชื่อว่า ทาง ขสมก. ก็ทราบปันหานี้ดี ผู้โดยสารมีจำนวนมาก แต่รถไม่เพียงพอ ทุกครั้งผู้โดยสารเบียดกันขึ้นรถจนปิดประตูแทบไม่ได้ รถก็รอนานเป้นชั้วโมง พอรถมาก้อไม่ได้ขึ้น เบียดกันแล้วเบียนกันอีก แต่ต่างกับรถสายอื่นๆ เช่น 140 หรือ 76 ที่มีจำนวนมาก กรุณาช่วยปรับปรุงด้วยควรประบปรุงอย่างยิ่ง