ติด GPS สาย 40(ลำสาลี)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ติด GPS รถคันที่วิ่งระยะไกลและต้องใช้เวลารอนาน (40 ปรับอากาศ สีเหลืองลำสาลี) เพื่อจะได้เช็คเวลาได้ผ่าน via bus

เรียนท่านผู้ร้อง เรื่องดังกล่าวได้รับแล้ว จะเสนอตามขั้นตอนตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ