ติด GPS รถเมล์ทุกคัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ข้อแนะนำสำหรับการพัฒนาที่ไม่ต้องใช้ทุนเยอะแต่ประสิทธิผลมาก คือ การติด gps บนรถเมล์ทุกคัน ย้ำว่าทุกคัน ผมเชื่อว่า ถ้าเราสร้างแคมเปญนี้ขึ้นมา คนที่ใช้รถเมล์เป็นประจำหรือคนไม่ค่อยใช้รถเมล์หันมาสนใจเรื่องนี้มาก และนำไปสู่ การเข้าถึงแอพ viabus ในที่สุด และผมอยากให้มีการพัฒนาแอพไปพร้อมกับการติดตั้ง gps ไปด้วย นอกจากนี้การติด gps จะเป็นการช่วยเก็บข้อมูลการเดินรถ ในแต่ละวัน และสามารถสร้างการทำนายได้ว่า ช่วงไหนควรปล่อยรถจำนวนเท่าไหร่ เป็นการสร้างประสิทธิภาพการเดินรถ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด เรื่องนี้ขะเป็นการพัฒนาเบื้องต้น เมื่อทำสิ่งนี้แล้ว ผมคิดว่าสิ่งอื่นจะตามมาเอง ผมขอให้ความเห็นของผมนำไปใช้จริง และทำให้เร็วที่สุดครับ สิ่งที่เป็น ideal รถเมล์ คือ ประเทศ ไต้หวันครับ ลองศึกษาระบบของประเทศเขาดู นำมาปรับใช้ให้มีการพัฒนาต่อไป เมื่อทำสิ่งนี้ได้ ภาพลบๆที่ประชาชนมองจะค่อยๆหายไปเอง

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ