ติดสติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากเสนอแนะให้ติดสติ๊กเกอร์หน้ารถกระจกรถเมล์ทุกคัน และขอให้เป็นสติ๊กเกอร์ให้เห็นเด่นชัดและชัดเจน ไม่บางเกินไป ขนาดใหญ่ สติ๊กเกอร์ที่ติดเข้ากระจกควรหนาและใหญ่คล้ายแบบจอโทรทัศน์แต่ละช่องมุมซ้ายด้านบน ติดหน้ารถเมล์

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ