ตำหนิพนักงานเก็บเงิน (ป้า) สาย 207

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดิฉันขึ้นรถมาได้ถามพนักงานเก้บเงิน(ป้า) ว่าผ่านราม1ไหมแต่ป้าตอบเบาเลยทำให้ต้องถามอีก1รอย แต่น้ำเสียงที่พนักงานเก็บเงินตอบ(ป้า)ตอบด้วยน้ำเสียงไม่พึ่งพอใจ รบกวนช่วยแจ้งน้ำเสียงในการตอบผู้โดยสารที่ดีกว่านี้ คิดจะเป็นพนักงานเก็บเงินแต่การบริการไม่ได้อย่ามาเป็นดีกว่าไหมคะ หรือว่าเป้นคนเก่าคนแก่เลยทำได้เพราะไม่คิดว่าจะไล่ออก พนักงานคนอื่นไม่เป็นแบบนี้ถามตอบชัดเจนไม่มีน้ำเสียงตำหนิผู้โดยสารที่ถามเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ