ตำหนิคนขับรถเมล์สาย509

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอตำหนิคนขับรถเมล์509(บางคัน) ออกรถไม่ดูผู้โดยสารเลยค่ะ โดยทั้งขาขึ้นและขาลง ไม่ทราบว่ารีบไปไหนคะ ดิฉันขาขวากระแทกเต็มๆเลยค่ะ เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากๆ ฝากอบรมเพิ่มเติมหน่อยนะคะ เลขรถ 13-1576 / 6-56057 (ไม่ทราบว่าดูอย่างไร มันขึ้นในแอพ)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของ พนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)