ตารางเวลาปล่อยรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมรถเมล์สาย 140 ช่วงเวลาประมาณทุ่มครึ่งถึงไปกองติดกันบนทางด่วน 4-5 คันเลยครับ อยากทราบว่าผล่อยรถยังไงให้มันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้น แล้วเป็นแบบนี้บ่อยมาก อยากให้ปรับปรุงหน่อยครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ