ตารางเดินรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ตารางเวลาเดินรถในเวบ ทำใมไม่ลงให้ละเอียด (เช่น สาย95ก วิ่งทั้งคืน แต่แม่งไม่บอกว่ารถกะดึกเริ่มวิ่งตี1 และมีวิ่งแค่1คัน กูก็รอไปสิ ตั้งแต่4ทุ่ม30ยันตี1 คนที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขด้วย ชาวบ้านเขาสาปแช่งรู้ไว้ด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาแก้ไขต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ