ตั๋วโดยสารรายสัปดาห์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สอบถามคะรถเมล์สาย A1 กับ A4 สามารถใช้บัตรตั๋วโดยสารรายสัปดาห์ได้เปล่าคะ

เรียนคุณผู้ใช้บริการ ขสมก.ทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า ตั๋วโดยสารรายเดือน,รายสัปดาห์ ของรถปรับอากาศ สามารถใช้บริการรถสาย A1, A2, A3, A4 ได้ ยกเว้นรถสาย S1 เท่านั้นที่ไม่สามารถใช้บริการได้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ