ตั๋วโดยสารรายสัปดาหห์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขึ้นรถปรับอากาศ สาย 515 จากสายใต้ใหม่ จะไป ม.มหิดล ศาลายา รหัสรถ 6 5607 6 เมื่อยื่นตั๋วเหมาจ่ายรายสัปดาห์ให้ดู พนักงานแสดงมารยาทไม่ค่อยดีค่ะ หยิบไปดูแบบพินิจพิเคาราะห์อย่างละเอียด ในตำแหน่งที่เจาะ ซึ่งเข้าใจไดว่าอาจจะมองไม่ชัด ซึ่งไม่ได้ติดใจตรงนี้ แต่พลิกด้านหลังบัตรแล้วยืนอ่านอย่างละเอียด ซึ่งทำให้ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องอ่านขนาดนั้น และยื่นส่งแบบขอไปที ปกติแล้วพนักงานท่านอื่นส่วนมากจะยิ้ม และกล่าวขอบคุณ ทำให้รู้สึกเีทุกครั้ง แต่เจอคนนี้แล้วรู้สึกไม่ดีค่ะ ขสมก.ควรชี้แจงให้พนักงานทราบนะคะว่า ผู้โดยสารก็เสียเงินซื้อ ไม่ใช่ได้มาฟรีๆ หรือขึ้นรถฟรี รถฟรียังมีอัธยาศัยดีกว่าเลยค่ะ ขอขอบคุณ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ