ตั๋วรายเดือน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากทราบว่าตั๋วรายเดือนของนักเรียนถ้าเป็นนักเรียนที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียนทางขสมก.มีวิธีแก้ไขยังไงบ้าง

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่าบัตรเดือนสำหรับนักเรียน ,นักศึกษานั้น จะต้องใช้ควบคู่่กับบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา ตามระเบียบกำหนด ขอให้ติดต่อขอทำบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษาได้ที่สถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ