ตั๋วรายเดือนรถธรรมดาเลิกผลิตแล้วเหรอ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไปถามอู่คลองเตยมาหลายครั้ง เห็นบอกเบิกไปแล้วของหมด เหลือแต่รถแอร์ ซึ่งสายที่นั่งไปกลับประจำไม่มีรถแอร์ หรืออยากขายบัตรรถแอร์มากกว่าเลยไม่ทำรถธรรมดาออกมาเพิ่ม