ด้านการบริการ ปอ.514

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เวลาประมาณ 2ทุ่ม ป้ายระหว่างซอย ลาดพร้าว 92 ถึง 94 ผู้โดยสารเรียกจะไม่จอดรับ รอแต่ละคันทิ้งช่วงนานมาก สำหรับคนขับก็แค่ไม่รับผู้โดยสาร แต่สำหรับผูู้โดยสารผู้หญิงนั่งรอรถคนเดียวมันน่ากลัว และกว่าจะถึงบ้าน 4-5 ทุ่ม ทั้งเหนื่อยทั้งเพลีย ขอความกรุณาด้วยนะคะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานอบรมโดยรวมเรื่อง จิตสำนึกการบริการและตระหนักการหยุดรับส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัดเพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ