**ด่วน**สี่แยกบ้านแขก-หอสมุดจุฬาลงกรณ์

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสี่แยกบ้านแขกไปหอสมุดจุฬาต้องนั่งรถสายไหนไปคะ

เรียนผู้โดยสาร ใช้บริการรถประจำทางสาย 40 ติดต่อสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ