ดูแลปัญหาอะไรกันบ้าง ไม่เห็นแก้ไขอะไรเลย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ห่วยแตก เปลืองภาษี​