ดีใจ วันนี้ A3 ขึ้นโทลเวย์ตรงด่านหลักสี่ค่ะ รถไม่ติดเลย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้นั่งรถ A3 รอบเช้า 7.40 น. รถวิ่งขึ้นโทลเวย์ตรงด่านหลักสี่ไม่ติดเลยค่ะ ดีใจมากๆ ค่ะ ขอบคุณ ขสมก. มากๆเลยค่ะ ส่วนเมื่อเช้าวานรอบ 8.00 น. ขึ้นโทลเวย์ตรงด่านเจ้เล้งติดนิ่งเลยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ