ซ่อมแด้วยค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 27 เลขข้างรถ 27-43 เลขทะเบียน 14-7033 กทม. กรุณานำรถไปเช็คสภาพด้วยค่ะ คือตลอดทางที่นั่งรถส่ายตลอด รู้สึกว่าตัวรถไม่มีความสมดุลกันระหว่างขับ ขอบคุณค่ะ