ซ่อมแซมพื้นลานจอดรถ อู่คลองเตย กปด.14 เขตการเดินรถที่ 4

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วงเงินงบประมาณ: 
6000000
วันที่รับเอกสาร: 
22/08/2566 - 05/09/2566
วันที่ยื่นซอง: 
06/09/2566
วันที่เปิดซองประมูล: 
07/09/2566
ราคากลาง: 
5,086,028.86
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, สิงหาคม 22, 2566