ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นลานจอดรถโดยสารกลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่คลองเตย) เขตการเดินรถที่ 4

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]
วันที่ประกาศ - วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์: 
อังคาร, กรกฎาคม 18, 2566 - ศุกร์, กรกฎาคม 21, 2566
งบประมาณโครงการ/ราคากลาง: 
6,000,000.00
เอกสารราคากลาง: 
สถานะโครงการ: 
ระหว่างดำเนินการ
เอกสารร่าง TOR: